logo fnol  logo up 

UROLOGICKÁ KLINIKA

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

A FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI

  • PRO MUŽE

    Návrat to plnohodnotného života bez obav a obtíží Vám umožní specializovaní odborníci. Diskrétnost, kvalita a serióznost zaručena.

  • PRO ŽENY

    Jsme tu pro Vás! Ženské urologické potíže mají řešení! Prevence, vyšetření a léčba v nejvyšší kvalitě. Diskrétnost, odbornost a serióznot zaručena.

VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST UROLOGICKÉ KLINIKY FN OL

Vědecko-výzkumná Urologické kliniky je v současné době zaměřena na několik oblastí a to i v rámci čtyř probíhajících grantů.
MEZI HLAVNÍ VÝZKUMNÉ OBLASTI PATŘÍ
graypoint Rozvoj a vývoj nových vyšetřovacích metod - 2 granty týkající se funkčního vyšetření močových cest, mimo jiné byla zavedena čtyřkanálová profilometrie, zkvalitněna diagnostika stresové inkontinence u žen
graypoint Rozvoj a vývoj nových vyšetřovacích sonografických metod, např. 3D sonografie a použití kontrastních látek při sonografickém vyšetření urogenitálního traktu
graypoint Laparoskopická operativa - grant Indikace a limity laparoskopické adrenalektomie
graypoint Program časného záchytu karcinomu prostaty - projekt KAPROS
graypoint Rekonstrukční chirurgie - použití acelulární matrix (SIS - porcine small intestine submucosa) při rekonstrukci mužské močové trubice
graypoint Výzkum nových potenciálních tumor markerů pro uroteliální nádory močového měchýře (survivin, livin, E-FABP, midkin a endostatin) a ověření jejich použitelnosti v praxi
graypoint Intermitentní androgenní blokáda, mutace a amplifikace genu kodujícího androgenní receptor ve vztahu k terapii pacientů s pokročilým karcinomem prostaty
DO BUDOUCNA JE PLÁNOVÁNO
graypoint další rozšíření laparoskopické operativy (radikální nefrektomie, parciální nefrektomie pro tumorozní postižení ledvin, ooperace hydronefrózy - laparoskopická pyeloplastika)
graypoint spolupráce na vývoji ambulantní urodynamiky
graypoint zavedení screeningového programu karcinomu prostaty
MEZI TÉMATA DĚTSKÉ UROLOGIE PATŘÍ
graypoint vyšetřování markerů tubulointersticiální fibrózy při dilataci kalichopánvičkového systému u dětí
graypoint vypracování metodiky funkční MR vylučovací urografie v diagnostice dilatací kalichopánvičkového systému u dětí