logo fnol  logo up 

UROLOGICKÁ KLINIKA

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

A FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI

  • PRO MUŽE

    Návrat to plnohodnotného života bez obav a obtíží Vám umožní specializovaní odborníci. Diskrétnost, kvalita a serióznost zaručena.

  • PRO ŽENY

    Jsme tu pro Vás! Ženské urologické potíže mají řešení! Prevence, vyšetření a léčba v nejvyšší kvalitě. Diskrétnost, odbornost a serióznot zaručena.

KONTAKT

Urologická klinika


Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Česká Republika


telefon: 588 443 461
fax: 588 442 514
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
">

PARTNEŘI

muz21
solen
 cus
uro

UROLOGICKÁ KLINIKA V OLOMOUCI

Historie:
Rozvoj urologie v Olomouci se nijak neliší od rozvoje urologie světové. Před vznikem samostatných urologických pracovišť se onemocnění urogenitálního traktu léčila na oddělení chirurgických. V té době pěstovali urologii převážně primáři nebo jejich zástupci jednak proto, že znamenala určité oživení tehdejší chirurgické rutiny a dále z těch důvodů, že šlo o nový, atraktivní a náročný obor, vyžadující manuální zručnost a operační zkušenost. Byla to v neposlední řadě i nutnost zvládnout akutní traumatické stavy uropoetické soustavy.
Stejně jako jinde byli i v Olomoci původně pacienti s onemocněním urogenitálního traktu léčen na chirurgii. V roce 1948 přišel do Olomouce prof. MUDr.Vladimír Rapant, který se stal novým přednostou chirurgické kliniky. Pro urologii měl pochopení a tak se tento obor začal v Olomouci systematicky rozvíjet. Profesor Rapant si jako jeden z mála tehdejších přednostů chirurgických klinik v Československu uvědomil, že všeobený chirurg již nedokáže obsáhnout problematiku prudce se rozvíjející chirurgie v celé její šíři a hloubce. Rozhodl se proto, že pověří své nejzkušenější asistenty vedením a rozvíjením jednotlivých chirurgických odvětví. Úkolem vybudovat moderní pracoviště rychle se rozvíjejícího oboru urologie pověřil asistenta Jana Kučeru. Ten přistoupil k realizaci velmi zodpovědně. Systematickým studiem a stážemi v zahraničí si osvojil moderní názory, které aplikoval v Olomouci. Tak se mu podařilo vybudovat moderní urologické pracoviště. Další rozvoj pak vyústil v osamostatnění a vznik urologické kliniky v Olomouci dne 1.února 1964.
Pro urologickou kliniku bylo z I.chirurgické kliniky vyčleněno lůžkové oddělení o 41 lůžkách. Je třeba si uvědomit, že převážnou část lůžkového fondu na oddělení byl velký pokoj o 22 lůžkách, kde nemocní měli jen minimální soukromí. Kromě toho měla i klinika ambulantní místnosti a radiodiagnostickou jednotku. Operace se prováděly na operačním sále I. chirurgické kliniky. Ještě v rámci chirurgické kliniky se začaly provádět první plastické operace. Resekční plastikou primární hydronefrózy byla odstraněna příčina onemocnění /stenóza pelviureterálního přechodu/ a vytvořena široká pyeloureterální anastomóza. Později byly indikace rošířeny o lalokové pyeloplastiky, jež řešily dlouhé subrenální stenózy močovodu i močovou stázu v podkovovité ledvině. Tuto operaci navrhl a dokonale propracoval prof. Kučera. Klinika poskytovala péči nemocným s onemocněním urogenitálního traktu z okresu Olomouc a přilehlých okresů a navíc nadstavbovou péči nemocným z tehdejšího Severomoravského kraje. Obraceli se však na ni nemocní z celé Republiky. S rozšiřováním a zkvalitňováním náročnějších služeb bylo nutno kliniku postupně prostorově i personálně rozšiřovat. Avšak se zaváděním privatiazce a tržně ekonomických vztahů ve zdravotnictví po roce 1989 se péče o nemocné přesunula do ambulantní složky. Snaha po maximální rentabilitě diagnostického a léčebného procesu vedla k další racionalizaci provozu, která vyústila v další restrikci počtu lůžek.
Při založení kliniky zde pracovalo 6 lékařů. Přednostou byl profesor Dr.Kučera, jeho zástupce odb.as.Dr.Scheinar, CSc., odb.as.Dr.Báňa, zástupce pro léčebně preventivní péči Dr.Hruška a lékaři Dr.Veselý a Dr.Utíkalová. Všichni jmenovaní patřili k zakladatelům české a moravské urologie, stejně jako doc. MUDr. Anna Utíkalová, která položila základy dětské urolgie v Olomouci. Na klinice získala vzdělání a zkušenosti celá řada přednostů urologických oddělení, stejně jako generace studentů lékařství.
Současnost:
Nyní na klinice vyrůstá již 5.generace urologických specialistů, která má výhodu v tom, že se od roku 2004 klinika přestěhovala do velmi pěkných nových prostor. K dispozici jsou nejen moderně vybavené ambulance a operační sály, ale i lůžkové oddělení disponující 31 lůžky, kde mají nemocní k dispozici většinou dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou a toaletou.
Klinika má velmi dobré vybavení, srovnatelné s předními světovými ústavy; a to jak v diagnostických technologiích, tak v léčbě. Patří zde moderní ultrasonografické přístroje, urodynamická laboratoř, kvalitní endoskopický rtg, extrakorporální litotryptor, holmiový laser, kompletní endoskopické instrumentárium včetně laparoskopického, které v 90. letech zavedl v Olomouci současný přednosta docent Študent.
Od roku 2009 také jako jedno z mála pracovišť v České republice disponujeme robotickým systémem DaVinci Surgical, využívaného především k radikálnímu odstranění prostaty pro zhoubný nádor. Celkem máme již více než 700 robotických radikálních prostatektomií. V rámci zvyšování kvality pacientů po radikálních prostatektomiích se začala Dr. Burešová věnovat operacím pro mužskou inkontinenci.
Jako školské pracoviště Lékařské fakulty UP klinika zajišťuje výuku pro studenty magisterského i bakalářského studia. Na základě výzkumného úkolu byla vypracována nová strategie výuky, kdy v třítýdenních blocích zakončených zkouškou z urologie studenti absolvuji intenzivní studium v kombinaci teorie a praxe s využitím moderní didaktické techniky.
Klinika zajišťuje i popromoční vzdělávání v urologii a dětské urologii, připravuje podmínky pro doktorské studium urologie. Narůstající objem služeb, které klinika poskytovala, si vyžádal též rozšíření personálu kliniky. Počet lékařů dosáhl dnešního počtu 5 vysokoškolských učitelů a 17 zaměstnanců FN. Současně se zvyšovala jejich odbornost a pedagogická uroveň, takže dnes pracují na klinice 4 docenti, 16 lékařů s atestací II.stupně a 5 rezidentů v přípravě na atestaci.
Přednostové urologické kliniky:
1964 - 1985 prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc.
1985 - 1990 doc. MUDr. František Hruška
1990 - 1995 prof. MUDr. Jiří Scheinar, CSc.
1995 - 2006 doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.
2006 - dosud doc. MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.